Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 155  pokazuj  pozycji

29/PTW/2020 Dostawa samochodu osobowego Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-23 2020-07-31 09:00 --
85/DZZ/2020 Dostawa materiałów stolarskich. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-17 2020-07-31 09:00 --
84/DIN/2020 Modernizacja firewall Cisco ASA 5585 do NGFW Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-16 2020-07-27 09:00 --
79/DIN/2020 Dostawa projektorów i akcesoriów foto Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-14 2020-07-27 09:00 --
82/DNA/2020 „Opracowanie, wykonanie i wdrożenie mobilnej aplikacji nawigacyjnej dla terenu kampusu WAT z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, opracowanej w środowisku Android oraz iOS wraz ze świadczeniem usług serwisowych i wsparcia technicznego aplikacji" Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-09 2020-08-04 09:00 --
80/DIR/2020 Doposażenie kotłowni gazowej wraz z dostosowaniem instalacji c.o. do zwiększonych parametrów mocy grzewczej w dwóch uniwersalnych boiskach zadaszonych halami sportowymi typu namiotowego Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-08 2020-07-27 09:00 --
75/DZZ/2020 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ PROFESJONALNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODKÓW MYJĄCYCH Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-07 2020-08-05 09:00 --
76/DZZ/2020 Dostawa sprzętu gastronomicznego oraz wyposażenia dla stołówek wojskowych i restauracji Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-03 2020-08-11 09:00 --
69/DZZ/2020 Dostawa wyrobów wędliniarskich drobiowych i konserw drobiowych. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-29 2020-08-10 09:00 --
77/WTC/2020 Dostawa Aparatury NB do laboratorium materiałów sorpcyjnych do zastosowań w analityce Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-25 2020-07-07 09:00 --
72/WTC/2020 Dostawa wyposażenia pracowni detektorów jonizacyjnych Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-25 2020-07-06 09:00 --
73/WIM/2020 „ Dostawa specjalistycznego sprzętu do wyposażenia laboratorium pierwszej pomocy, rehabilitacji i biomechaniki żołnierza ” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-22 2020-07-03 09:00 --
68/WLO/2020 Dostawa sprzętu analitycznego, multimedialnego, projekcyjnego i urządzeń. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-18 2020-07-01 09:00 --
65/WIM/2020 Dostawa wysokowydajnego sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-17 2020-07-21 09:00 --
66/WML/2020 Dostawa mebli warsztatowych Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-16 2020-06-30 09:00 2020-08-10
64/WIM/2020 Dostawa i instalacja zaawansowanego systemu optyczno - pomiarowego. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-15 2020-06-29 09:00 --
63/DZZ/2020 „Dostawa pojazdów silnikowych” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-09 2020-06-19 09:00 --
61/WIM/ 2020 Dostawa komputerów, laptopów, monitorów i akcesoriów komputerowych oraz drukarki 3D Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-05 2020-07-09 09:00 --
60/WTC/2020 MODERNIZACJA MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ INSTRON 8501 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-04 2020-06-19 09:00 --
59/DIR/2020 Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Lokalnego Centrum Nadzoru w budynku nr 100 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-05-25 2020-06-09 09:00 --
52/DIN/2020 Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-22 2020-06-24 09:00 --
57/WTC/2020 „Dostawa układu do spektroskopii głębokich stanów energetycznych (DLTS) z przystawką do materiałów wąskoprzerwowych” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-22 2020-06-10 09:00 2020-07-23
55/DUN/2020 USŁUGA KONSERWACJI, UTRZYMANIA, NAPRAWY I KONTROLI OKRESOWYCH URZĄDZENIA WODNEGO SŁUŻĄCEGO DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH, WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z CZĘŚCI TERENU WAT Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-21 2020-06-03 09:00 2020-07-29
54/WIM/2020 Dostawa aparatury pomiarowej do realizacji projektu „Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężynowych ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostyczno-montażowym” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-18 2020-06-23 09:00 2020-07-23
50/DIR/2020 „Remont ogrodzenia betonowego od strony ul. Dywizjonu 303 oraz wzmocnienia ogrodzenia strzelnicy od strony torów kolejowych i ul. Kocjana” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-05-12 2020-06-04 09:00 2020-06-26

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa