Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 415  pokazuj  pozycji

DOSTAWA RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH 46/DZZ/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-16 14:31
DOSTAWA PRODUKTÓW MROŻONYCH 48/DZZ/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-16 11:37
„DOSTAWA OBRANYCH I GOTOWYCH WARZYW” 47/DZZ/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-13 10:39
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEJ APARATURY DO CHARAKTERYZACJI MATRYC DETEKTORÓW IR – STANOWISKO DO NANOSZENIA POWŁOK METALICZNYCH 44/WTC/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-05-13 10:25
„DOSTAWA SYSTEMU WIZUALIZACJI I POMIARU PRZEMIESZCZEŃ I DRGAŃ NA BAZIE SZYBKICH KAMER IRIS M” 37/WML/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-11 10:45
Dostawa zestawu preparatów materiału całogenomowego oraz preparatów proteinowych przygotowanych ze szczepów III grupy zagrożenia. 43/IOE/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-05-11 08:19
ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIA ŻOŁNIERZY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W WARSZAWIE 7/DMA/2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-05-05 14:22
„DOSTAWA STANOWISKA DO BADANIA FUNKCJI ODPOWIEDZI PRZESTRZENNEJ SENSORÓW IR FPA” 42/WTC/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-05-05 10:36
DOSTAWA WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH CHŁODZONYCH 25/DZZ/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-28 10:59
DOSTAWA SPRZĘTU, DANYCH I OPROGRAMOWANIA DO SPECJALISTYCZNEGO LABORATORIUM SZKOLENIOWEGO 15/WCY/2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2 2022-04-26 10:03
DOSTAWA SILNIKOWYCH PALIW PŁYNNYCH 38/DZZ/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-19 11:07
„STAŁA KONSERWACJA I NAPRAWA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH ORAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH W BUDYNKACH WAT” 23/DUN/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-15 11:08
„ DOSTAWA CHŁODZIARKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA PROCESOWEGO DO SPEKTROMETRU NMR WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM I DOSTAWĄ ” 20/IOE/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-04-14 10:00
DOSTAWA OWOCÓW CYTRUSOWYCH 24/DZZ/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-12 13:34
ROBOTY REMONTOWE W KLUBIE WAT 12/DIR/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-07 11:59
BADANIA PRZEDKLINICZNE WPŁYWU HOCL NA ZWIERZĘTA 27/IOE/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-04-04 14:17
„DOSTAWA WYROBÓW WĘDLINIARSKICH, KONSERW I PRZETWORÓW Z MIĘSA CZERWONEGO” 13/DZZ/2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-04-04 10:07
„DOSTAWA PLATFORMY SPRZĘTOWO – PROGRAMOWEJ DO REALIZACJI USŁUG W RAMACH TECHNOLOGII 4/5 G” 30/WEL/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-01 13:47
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY/ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO UKŁADU ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ – W CELU PRZYSTOSOWANIA GO DO MOŻLIWOŚCI ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WOLNYM RYNKU W TRYBIE TPA (THIRD PARTY ACCESS) 16/DIR/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-01 12:51
DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENY ORAZ KOSMETYCZNYCH 18/DZZ/2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-03-29 10:50
„DOSTAWA PIECA LABORATORYJNEGO WRAZ Z MONTAŻEM” 21/IOE/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-03-24 10:10
DOSTAWA OPTYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO 3D DO WYKONYWANIA PRECYZYJNYCH POMIARÓW NA POTRZEBY MODERNIZACJI I DOPOSAŻENIA STANOWISK LABORATORYJNYCH W ZBE ITL. 19/WML/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-23 11:10
DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE, SZKOLENIE I PRZYSTOSOWANIE DO EKSPLOATACJI UNIWERSALNEJ MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ ZE STOŁEM TYPU T-SLOT DO BADAŃ STATYCZNYCH I ZMĘCZENIOWYCH, ZAKRES OBCIĄŻEŃ: OSIOWY ± 250 KN ORAZ SKRĘTNY ± 2000 NM 2/WML/2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-03-17 14:31
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJĘ DLA BUDYNKU NR 9 – STOŁÓWKA WOJSKOWA NR 2 17/DUN/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-08 13:07
DOSTAWA ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW 14/DZZ/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-08 12:57

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa