Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 134  pokazuj  pozycji

66/WML/2020 Dostawa mebli warsztatowych Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-16 2020-06-30 09:00 2020-08-10
64/WIM/2020 Dostawa i instalacja zaawansowanego systemu optyczno - pomiarowego. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-15 2020-06-29 09:00 --
57/WTC/2020 „Dostawa układu do spektroskopii głębokich stanów energetycznych (DLTS) z przystawką do materiałów wąskoprzerwowych” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-22 2020-06-10 09:00 2020-07-23
55/DUN/2020 USŁUGA KONSERWACJI, UTRZYMANIA, NAPRAWY I KONTROLI OKRESOWYCH URZĄDZENIA WODNEGO SŁUŻĄCEGO DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH, WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z CZĘŚCI TERENU WAT Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-21 2020-06-03 09:00 2020-07-29
54/WIM/2020 Dostawa aparatury pomiarowej do realizacji projektu „Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężynowych ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostyczno-montażowym” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-18 2020-06-23 09:00 2020-07-23
50/DIR/2020 „Remont ogrodzenia betonowego od strony ul. Dywizjonu 303 oraz wzmocnienia ogrodzenia strzelnicy od strony torów kolejowych i ul. Kocjana” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-05-12 2020-06-04 09:00 2020-06-26
53/DZZ/2020 "Dostawa silnikowych paliw płynnych" Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-12 2020-05-28 09:00 2020-06-04
40/WCY/2020 Dostawa zestawu oprogramowania, sprzętu, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i części do laboratorium specjalistycznego. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-20 2020-05-22 09:00 2020-07-31
33/WIM/2020 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z macierzą dyskową do przechowywania danych oraz urządzeń wielofunkcyjnych kopiujących do obsługi procesu dydaktycznego. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-02 2020-05-06 09:00 2020-07-31
32/WML/2020 Dostawa młota opadowego z wyposażeniem. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-01 2020-05-05 09:00 2020-07-16
26/WEL/2020 „Dostawa specjalistycznej aparatury i oprogramowania do „Pracowni zautomatyzowanych systemów przetwarzania informacji radiolokacyjnej, wyposażonej w oprogramowanie obiektu CRR – 20 zautomatyzowanego systemu DUNAJ II”” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-25 2020-05-11 09:00 2020-06-23
25/DIN/2020 Dostawa nośników danych oraz akcesoriów komputerowych Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-18 2020-04-20 09:00 --
18/DIN/2020 Dostawa zestawów komputerowych wraz z akcesoriami Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-26 2020-03-31 09:00 2020-04-20
17/DZZ/2020 Dostawa mebli i wyposażenia. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-26 2020-03-31 09:00 2020-06-09
15/DIN/2020 „Dostawa subskrypcji usług standardowych Microsoft i subskrypcji oprogramowania standardowego Microsoft, w ramach trzyletniej umowy subskrypcyjnej (EES)" Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-20 2020-03-23 09:00 2020-05-13
6/DZZ/2020 Dostawa mleka i przetworów mlecznych. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-05 2020-03-10 09:00 2020-05-29
181/DPM/2019 Dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-10 2020-01-13 09:00 2020-04-21
165/DZZ/2019 Dostawa mięsa oraz wyrobów wędliniarskich. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-11-22 2020-01-03 09:00 2020-03-02
128/WEL/2019 Dostawa stanowiska do pomiaru odporności urządzeń na zaburzenia promieniowane o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 40 GHz Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-11-20 2020-01-08 09:00 2020-04-02
154/WME/2019 „Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-23 2019-11-22 09:00 2020-01-07
145/WIG/2019 „Dostawa komputerów, urządzeń komputerowych i akcesoriów, monitoringu, projektorów multimedialnych, akcesoriów do projekcji stereoskopowej” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-08 2019-11-07 09:00 2020-01-10
135/DIR/2019 ADAPTACJA POMIESZCZENIA W BUDYNKU NR 70 NA PORTIERNIĘ Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-09-20 2019-10-07 09:00 2020-04-27
139/DZZ/2019 Dostawa wyrobów garmażeryjnych chłodzonych. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-09-13 2019-09-26 09:00 2019-10-08
138/DIR/2019 „Wykonanie rozprężalni gazu oraz wentylacji w laboratorium badawczym w budynku nr 71 w formule „zaprojektuj i wykonaj” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-09-05 2019-09-20 09:00 2019-10-02
132/DIR/2019 Remont pomieszczeń i korytarzy na II piętrze i III piętrze w budynku nr 100 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-09-02 2019-09-24 09:00 2020-04-21

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa