Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 310  pokazuj  pozycji

47/DZZ/2022 „DOSTAWA OBRANYCH I GOTOWYCH WARZYW” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-28 2022-05-06 10:00 2022-05-13
38/DZZ/2022 DOSTAWA SILNIKOWYCH PALIW PŁYNNYCH Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-29 2022-04-12 09:00 2022-04-26
24/DZZ/2022 DOSTAWA OWOCÓW CYTRUSOWYCH Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-15 2022-03-28 09:00 2022-05-05
25/DZZ/2022 DOSTAWA WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH CHŁODZONYCH Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-10 2022-03-18 11:00 2022-05-18
23/DUN/2022 „STAŁA KONSERWACJA I NAPRAWA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH ORAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH W BUDYNKACH WAT” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-09 2022-03-28 09:00 2022-05-18
16/DIR/2022 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY/ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO UKŁADU ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ – W CELU PRZYSTOSOWANIA GO DO MOŻLIWOŚCI ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WOLNYM RYNKU W TRYBIE TPA (THIRD PARTY ACCESS) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-01 2022-03-18 09:00 2022-04-21
18/DZZ/2022 DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENY ORAZ KOSMETYCZNYCH Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-25 2022-03-15 09:00 2022-04-25
7/DMA/2022 ŚWIADCZENIE USŁUGI ŻYWIENIA ŻOŁNIERZY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W WARSZAWIE Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-02-21 2022-03-29 09:00 --
13/DZZ/2022 „DOSTAWA WYROBÓW WĘDLINIARSKICH, KONSERW I PRZETWORÓW Z MIĘSA CZERWONEGO” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-16 2022-03-17 09:00 --
12/DIR/2022 ROBOTY REMONTOWE W KLUBIE WAT Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-15 2022-03-21 09:00 --
14/DZZ/2022 DOSTAWA ŚWIEŻYCH WARZYW I OWOCÓW Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-11 2022-02-23 09:00 2022-03-31
11/WEL/2022 „DOSTAWA SAMOCHODU BAZOWEGO DO MOBILNEGO STANOWISKA LABORATORYJNEGO WR” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-07 2022-02-18 09:00 2022-04-20
6/DZZ/2022 „DOSTAWA WODY MINERALNEJ, SOKÓW ORAZ NAPOJÓW GAZOWANYCH I NIEGAZOWANYCH” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-02 2022-02-15 09:00 2022-04-20
4/DZZ/2022 DOSTAWA SILNIKOWYCH PALIW PŁYNNYCH Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-27 2022-02-08 09:00 2022-02-16
3/WEL/2022 „DOSTAWA PLATFORMY SPRZĘTOWO – PROGRAMOWEJ DO REALIZACJI USŁUG W RAMACH TECHNOLOGII 4/5 G” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-27 2022-02-11 09:00 2022-04-20
1/DIR/2022 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NADDŹWIĘKOWEGO TUNELU OTWARTEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU NR 67 W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-01-24 2022-02-17 09:00 2022-04-20
2/WML/2022 DOSTAWA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE, SZKOLENIE I PRZYSTOSOWANIE DO EKSPLOATACJI UNIWERSALNEJ MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ ZE STOŁEM TYPU T-SLOT DO BADAŃ STATYCZNYCH I ZMĘCZENIOWYCH, ZAKRES OBCIĄŻEŃ: OSIOWY ± 250 KN ORAZ SKRĘTNY ± 2000 NM Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-01-21 2022-03-01 09:00 2022-04-29
125/IOE/2021 Przegląd, naprawa i kalibracja kamer termowizyjnych FLIR SC5600 i FLIR SC7900VL Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-03 2022-01-14 09:00 2022-02-11
124/DIR/2021 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ KOMPLEKSU DYDAKTYCZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-22 2022-01-14 09:00 2022-04-21
120/WLO/2021 DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ LAPTOPÓW Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-15 2022-01-17 09:00 2022-03-08
121/DZZ/2021 DOSTAWA WYROBÓW WĘDLINIARSKICH DROBIOWYCH I KONSERW DROBIOWYCH Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-14 2022-01-14 09:00 2022-03-15
119/DZZ/2021 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ PROFESJONALNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODKÓW MYJĄCYCH Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-13 2021-12-30 09:00 2022-04-21
117/WIM/2021 „DOSTAWA LAPTOPÓW DLA WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-08 2022-01-04 09:00 2022-03-18
114/DZZ/2021 DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO, RTV I AGD Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-30 2021-12-09 09:00 2022-04-07
112/IOE/2021 ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA WIELOKANAŁOWEGO DETEKTORA SYGNAŁÓW OPTYCZNYCH Z ANALIZĄ DANYCH W CZASIE RZECZYWISTYM Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-15 2021-11-25 09:00 2022-01-12

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa