wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-16 z 16  pokazuj  pozycji

32/DUN/2022 KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJĘ DLA BUDYNKU NR 9 – STOŁÓWKA WOJSKOWA NR 2 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-03-23 -- --
26/WEL/2022 „DOSTAWA SAMOCHODU BAZOWEGO DO MOBILNEGO STANOWISKA LABORATORYJNEGO WR” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-03-15 -- --
22/DZZ/2022 DOSTAWA SILNIKOWYCH PALIW PŁYNNYCH Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-03-03 -- 2022-03-31
10/DZZ/2022 DOSTAWA PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW MYJĄCO - DEZYNFEKCYJNYCH WRAZ Z MONTAŻEM CENTRALNYCH SYSTEMÓW ICH DOZOWANIA I MIESZANIA W MIEJSCACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-02-10 -- 2022-03-23
9/DZZ/2022 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-02-10 -- 2022-03-23
118/DMA/2021 WYPOSAŻENIE STOŁÓWEK WOJSKOWYCH Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2021-12-06 -- 2022-02-04
116/DUN/2021 „USUWANIE NADMIARU ŚNIEGU ORAZ NAWISÓW LODOWYCH Z DACHÓW BUDYNKÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ WRAZ Z WYWOZEM" Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2021-12-03 -- 2022-01-19
110/WIG/2021 DOSTAWA OBIEKTU KONTENEROWEGO Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2021-11-09 -- 2021-12-14
108/DIR/2021 TERMOMODERNIZACJA I POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW NR 57 I NR 58 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Negocjacje bez ogłoszenia Roboty budowlane 2021-11-09 -- --
58/DZZ/2021 DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2021-07-09 -- 2021-08-06
62/DPM/2020 „Druk i dostawa kalendarzy" Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Zapytanie o cenę Dostawy 2020-06-05 2020-06-17 09:00 2020-07-14
92/WEL/2019 „Zabezpieczenie logistyczne Konferencji Naukowo - Technicznej „Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej 2020” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Zapytanie o cenę Usługi 2019-06-14 -- 2019-08-08
71/WEL/2019 „Zabezpieczenie logistyczne Konferencji Naukowo - Technicznej „Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej 2020” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Zapytanie o cenę Usługi 2019-05-21 -- 2019-06-04
44/WML/2019 Zabezpieczenie logistyczne XIII Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej w 2020 roku. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Zapytanie o cenę Usługi 2019-04-03 -- 2019-06-10
17/DPM/2019 Druk broszur, ulotek, materiałów poligraficznych Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Zapytanie o cenę Usługi 2019-02-11 2019-02-20 09:00 2019-05-27
12/WTC/2019 Zabezpieczenie logistyczne organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej - XIV ogólnopolska konferencja Tytan i jego stopy. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie PZP Zapytanie o cenę Usługi 2019-02-01 -- 2019-02-20

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa