Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 38  pokazuj  pozycji

46/DZZ/2022 DOSTAWA RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-29 2022-05-12 09:00 --
45/IOE/2022 DOSTAWA SPEKTROMETRU ORAZ ANALIZATORÓW WIDMA PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO Z ZAKRESU WIDMOWEGO BLISKIEJ I ŚREDNIEJ PODCZERWIENI Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-22 2022-05-06 09:00 --
48/DZZ/2022 DOSTAWA PRODUKTÓW MROŻONYCH Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-21 2022-05-04 09:00 --
41/DIR/2022 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ KOMPLEKSU DYDAKTYCZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Dialog konkurencyjny Usługi 2022-04-15 2022-05-13 09:00 --
34/WCY/2022 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO, CZĘŚCI I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, SPRZĘTU SIECIOWEGO I OPROGRAMOWANIA Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-13 2022-05-16 09:00 --
31/DZZ/2022 DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-08 2022-05-10 09:00 --
36/IOE/2022 DOSTAWA SYSTEMU PASYWNEGO RADARU PODCZERWIENI DLA DEMONSTRATORA Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-06 2022-05-09 09:00 --
35/WIM/2022 „DOSTAWA STANOWISK KOMPUTEROWYCH DO PRACOWNI PROJEKTOWANIA, MODELOWANIA, SYMULACJI I PROGRAMOWANIA MASZYN” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-06 2022-05-10 09:00 --
37/WML/2022 „DOSTAWA SYSTEMU WIZUALIZACJI I POMIARU PRZEMIESZCZEŃ I DRGAŃ NA BAZIE SZYBKICH KAMER IRIS M” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-04 2022-04-15 09:00 --
33/WIG/2022 DOSTAWA WYPOSAŻENIA W SPRZĘT INFORMATYCZNY INWESTYCJI BUDOWLANEJ PN. "BUDOWA BUDYNKU SZKOLNO-LABORATORYJNEGO DLA WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-29 2022-04-29 09:00 --
30/DZZ/2022 DOSTAWA MIĘSA Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-25 2022-04-28 09:00 --
28/WEL/2022 DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MIKROFALOWEGO I KOMPUTEROWEGO DO MOBILNEGO STANOWISKA LABORATORYJNEGO WR Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-21 2022-04-21 09:00 --
30/WEL/2022 „DOSTAWA PLATFORMY SPRZĘTOWO – PROGRAMOWEJ DO REALIZACJI USŁUG W RAMACH TECHNOLOGII 4/5 G” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-17 2022-03-25 09:00 --
15/WCY/2022 DOSTAWA SPRZĘTU, DANYCH I OPROGRAMOWANIA DO SPECJALISTYCZNEGO LABORATORIUM SZKOLENIOWEGO Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-15 2022-04-15 09:00 --
19/WML/2022 DOSTAWA OPTYCZNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO 3D DO WYKONYWANIA PRECYZYJNYCH POMIARÓW NA POTRZEBY MODERNIZACJI I DOPOSAŻENIA STANOWISK LABORATORYJNYCH W ZBE ITL. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-08 2022-03-18 09:00 --
17/DUN/2022 KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJĘ DLA BUDYNKU NR 9 – STOŁÓWKA WOJSKOWA NR 2 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-24 2022-03-04 09:00 --
5/DIR/2022 BUDOWA HALI DOŚWIADCZALNO - SZKOLENIOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM LABORATORYJNO – EDUKACYJNYM, ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ HALI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, UTWARDZENIEM TERENU I WYKONANIEM PLACÓW DOŚWIADCZALNYCH – SZKOLENIOWYCH NA TERENIE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W RAMACH ZADANIA: BUDOWA BUDYNKU LABORATORIUM.. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-02-18 2022-04-01 09:00 --
8/IOE/2022 DOSTAWA SYSTEMU ELEMENTÓW MECHANICZNYCH PROTOTYPU SYSTEMU BRAMKI ORAZ SYSTEMU DOKŁADNEGO POMIARU TEMPERATURY PROTOTYP Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-14 2022-02-24 09:00 --
123/DIR/2021 BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ NISKICH PARAMETRÓW DO BUDYNKÓW NR 1, 26, 32, 81/87, 120, 125, 126, 127, 154; WYKONANIE WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH NR 24, 52, 56 I KLUBIE WAT ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH C.O. W BUDYNKACH 81/87, 120, 125, 126, 127, 154 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-27 2022-01-20 09:00 --
122/PTW/2021 DOSTAWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ NARZĘDZI SPECJALISTYCZNYCH Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-09 2021-12-17 09:00 --
98/DIN/2021 USŁUGA SERWISU POGWARANCYJNEGO NA OKRES 36 MIESIĘCY DLA SERWEROWNI KONTENEROWEJ W PROJEKCIE WAT.PL Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-05 2021-12-08 09:00 --
90/DIR/2021 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WAT ORAZ W BUD. NR 100 (BLOK 7), WYMIANA KLIMATYZATORA ŚCIENNEGO W BUD. NR 100 W POM. 90AB WRAZ Z REMONTEM KLIMATYZACJI W BUD. NR 100 DLA POTRZEB WĘZŁA CIEPLNEGO Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-12 2021-10-27 09:00 --
85/WCY/2021 DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO LABORATORIUM SPECJALISTYCZNEGO Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-04 2021-11-04 09:00 --
81/DIR/2021 REMONT BUDYNKÓW GARAŻY NR 52, 125, 126, W TYM MYJNI W BUD. 52 W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-17 2021-10-04 09:00 --
79/WEL/2021 DOSTAWA APARATURY POMIAROWEJ DO BUDOWY SYSTEMU DO POMIARÓW TEMPEST I OPROGRAMOWANIA DO ANALIZY EMISJI TEMPEST Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-07 2021-10-08 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa